# نعمت

کسانی که مشمول نعمت خداهستند

بسم الله الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین(آیه 7سوره حمد) خدایامارابه راه کسانی که به آنان نعمت داده ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید