کسانی که مشمول نعمت خداهستند

بسم الله الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین(آیه 7سوره حمد) خدایامارابه راه کسانی که به آنان نعمت داده ای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

سازوکار طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در قالب بازخوانی یک پرونده حقوقی بررسی شد؛  دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
بهمن 93
1 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
18 پست
نعمت
1 پست
رفیق
1 پست
قران
1 پست
یخ
1 پست
جویبار
1 پست
ریزک
1 پست
من_یزور
1 پست